WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

W związku z  ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236)Wójt Gminy Łubnice informuje,  o przystąpieniu Gminy Łubnice do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wobec powyższego mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w ustawie prosi się o składanie wniosków o zakup preferencyjny.

Zgłoszenie zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego /do pobrania w załącznikach/ należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *