HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO CZERWIEC 2021

CZERWIEC 2021  – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 04.06.2021 w godz. 8.00 – 10.30
 • 11.06.2021 w godz. 14.00 – 17.30
 • 18.06.2021 w godz. 15.00 – 20.00
 • 22.06.2021 w godz. 14.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani  Monika Polak-Lokai 

tel. 696 371 186

Prośba o pomoc – wózek głęboki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

–  wózek głęboki (gondola)

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na  zaspokojenie podstawowych potrzeb

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – MAJ 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

MAJ   2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 04.05.2021 w godz. 12.00 – 16.00
 • 13.05.2021 w godz. 12.00 – 17.00
 • 14.05.2021 w godz. 13.00 – 17.00
 • 27.05.2021 w godz. 8.00 – 12.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

KWIECIEŃ 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 15.04.2021 w godz. 12.00 – 17.00
 • 16.04.2021 w godz. 15.30 – 17.30
 • 19.04.2021 w godz. 18.00 – 21.00
 • 29.04.2021 w godz. 14.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186

Prośba o pomoc

Prośba o pomoc – lodówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

– używaną lodówkę

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – MARZEC 2021

HARMONOGRAM   PUNKTU KONSULTACYJNEGO

MARZEC 2021  – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 02.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
 • 15.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
 • 22.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
 • 29.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani  Monika Polak-Lokai 

tel. 696 371 186

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO LUTY 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

LUTY 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 02.02.2021 w godz. 13.00 – 17.00

 • 16.02.2021 w godz. 15.00 – 20.00

 • 23.02.2021 w godz. 15.00 – 20.00

 • 26.02.2021 w godz. 16.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj  tel. 696 371 186

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie 500+ na pierwsze dziecko? Sprawdź! - Ruda Śląska informacje ciekawe artykuły

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 rdrogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem:

a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.