Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym od dnia 10 STYCZNIA 2022 roku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 •  1.707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
 •  1.320,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO STYCZEŃ 2022

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

STYCZEŃ 2022 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 05.01.2022 w godz. 12.00 – 18.00

 • 11.01.2022 w godz. 11.00 – 14.00

 • 19.01.2022 w godz. 13.00 – 18.00

 • 26.01.2022 w godz. 13.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO GRUDZIEŃ 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

GRUDZIEŃ 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 01.12.2021 w godz. 15.00 – 17.00

 • 08.12.2021 w godz. 15.30 – 19.30

 • 22.12.2021 w godz. 15.30 – 19.30

 • 29.12.2021 w godz. 15.30 – 19.30

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – LISTOPAD 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

LISTOPAD 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 04.11.2021 w godz. 15.00 – 19.00

 • 10.11.2021 w godz. 15.00 – 18.00

 • 18.11.2021 w godz. 14.00 – 18.00

 • 25.11.2021 w godz. 14.00 – 19.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO PAŹDZIERNIK 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

PAŹDZIERNIK 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

04.10.2021 w godz. 16.00 – 20.00

14.10.2021 w godz. 16.00 – 20.00

21.10.2021 w godz. 16.00 – 20.00

28.10.2021 w godz. 16.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186

STYPENDIA 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych i  ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2021/2022 należy składać w terminie od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 528,00 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO WRZESIEŃ 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

WRZESIEŃ 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 03.09.2021 w godz. 14.00 – 18.00
 • 10.09.2021 w godz. 14.00 – 18.00
 • 17.09.2021 w godz. 14.00 – 18.00
 • 24.09.2021 w godz. 14.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186