Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym od dnia 10 STYCZNIA 2022 roku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  • 1.707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.320,00 zł – dla osoby w rodzinie.

 

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.