Pomoc żywnościową – zmiana kryterium dochodowego

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od 15 maja 2023 roku zmienia się kryterium dochodowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021 Plus) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ  mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  • 1.823,60 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.410,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *