Wniosek o zakup węgla w 2023 roku

Wniosek o zakup węgla w 2023 roku

Informujemy, że w dniach 9 – 13 stycznia 2023 roku będzie możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, węgiel sprzedawany jest w dwóch transzach – do 31 grudnia i od 1 stycznia 2023 r. Łącznie można zakupić do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie, z tym że niezakupiony węgiel przechodzi na drugi okres). Tzn., że w przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożyć można:

– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),

Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali lub mogą otrzymać dodatek węglowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *