Strona główna

Witamy na nowej stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Aktualności

Dodatek osłonowy 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuję, iż są już dostępne wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego. Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie …

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach
ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Łubnice
tel. 62 784 – 70 – 23

tel. kom.694 131 729, 694 131 791
fax. 62 784 – 70 – 23
e-mail: gops@uglubnice.com.pl

skrzynka podawcza ePUAP: /GOPSLUBNICE/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego :  67 8413 0000 0803 6818 2000 0001