Strona główna

Witamy na nowej stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Aktualności

Warsztaty ,,Jak kochać i wymagać”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zaprasza na warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących dzieci w różnym wieku. 18 LISTOPAD 2019 ,,Jak kochać i wymagać” – warsztaty psychologiczne dla rodziców Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na warsztaty „Jak kochać i wymagać” które odbędą się 18 listopada 2019 r w świetlicy wiejskiej w Łubnicach (nad Sedalem) w godzinach 15:45 …

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2019) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 1.402,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, …

RODO

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, reprezentowany przez Jadwigę Podejma – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, …

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach
ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Łubnice
tel. 62 784 – 70 – 23
fax. 62 784 – 70 – 23
e-mail: gops@uglubnice.com.pl