Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach przyjmuje wnioski (skierowania) do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

  • dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.
    • dla osoby samotnie gospodarującej – 2.056,40 zł
    • dla osoby w rodzinie  –  1.590,00 zł

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Kwalifikacji do udziału w FEPŻ w PODPROGRAMIE 2023 dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową(FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

UWAGA: Z godnie z informacją przekazaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Sieradzu przewidywany termin rozpoczęcia dystrybucji żywności to KWIECIEŃ 2024r.

WNIOSEK O POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 


 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Rok 2018 Podprogram 2018

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2018

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

266

130

136

86

20

160

0

38

0

228

 

W 2018 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 266 osób z terenu naszej gminy.

 

Rok 2019 Podprogram 2018

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2018

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

287

135

152

84

30

173

0

50

0

237

 

W 2019 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 287 osób z terenu naszej gminy.

Rok 2020 Podprogram 2019

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2019

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

191

89

102

57

24

110

0

37

0

154

 

W 2020 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 191 osób z terenu naszej gminy.

Rok 2021 Podprogram 2020

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2020

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

191

88

103

48

19

124

0

28

0

163

                   

W 2021 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 191 osób z terenu naszej gminy.

Rok 2022 Podprogram 2021

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2021

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

181

83

98

48

25

108

0

32

0

149

W 2022 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 181 osób z terenu naszej gminy.

 

Rok 2023 Podprogram 2021 Plus

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2021

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

168

77

91

48

18

102

0

27

0

141

 

W 2023 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 168 osób z terenu naszej gminy.

Skargi, dotyczące sposobu realizacji, dystrybucji żywności w ramach POPŻ można składać:

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sieradzu

ul. Lokajskiego 1

98-200 Sieradz