Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach
ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Łubnice
tel. 62 784 – 70 – 23
fax. 62 784 – 70 – 23
e-mail: gops@uglubnice.com.pl