HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – MARZEC 2021

HARMONOGRAM   PUNKTU KONSULTACYJNEGO

MARZEC 2021  – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 02.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
 • 15.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
 • 22.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
 • 29.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani  Monika Polak-Lokai 

tel. 696 371 186

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO LUTY 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

LUTY 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 02.02.2021 w godz. 13.00 – 17.00

 • 16.02.2021 w godz. 15.00 – 20.00

 • 23.02.2021 w godz. 15.00 – 20.00

 • 26.02.2021 w godz. 16.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj  tel. 696 371 186

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie 500+ na pierwsze dziecko? Sprawdź! - Ruda Śląska informacje ciekawe artykuły

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 rdrogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem:

a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o zaświadczenie do Programu „Czyste powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program „Czyste powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) pochodzący z roku 2019 w przypadku wniosku złożonego do końca 2020 r.

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

 1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2.  osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO GRUDZIEŃ 2020

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

GRUDZIEŃ 2020 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

 • 04.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

 • 11.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

 • 18.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

 • 28.12.2020 w godz. 13.00 – 17.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj

tel. 696 371  186

Akcja #WSPIERAJSENIORA Połączmy siły i pomóżmy potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została utworzona specjalna infolinia dla osób starszych.

Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11,  osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.
Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.
Przypominamy, że Seniorzy z terenu gminy Łubnice mogą również, bezpośrednio zgłaszać swoje potrzeby tak jak dotychczas do GOPS pod  numer tel: 62 78 47 023 lub 694 131 791 / 694 131 729 .

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2020)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 1.542,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

 • 1.161,60 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.