Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc materialna dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Łubnice w związku z konfliktem zbrojnym, mogą ubiegać się o pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych (stypendium).

Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach do dnia 22 kwietnia 2022 roku. Pomoc przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł.

  • Wzór wniosku dostępny w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *