Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach działa Punkt Konsultacyjny w zakresie diagnozowania problemów uzależnień i  współuzależnień.

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy oraz spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Punkt zajmuje się również zjawiskiem przemocy domowej.

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach w 2024 r. (wejście od strony ul. Piastowskiej)

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Anna Chudecka

tel. 668 337 229

17.02.2024 sobota w godzinach od 15.00 do 19.00
23.02.2024 sobota  w godzinach od 15.00 do 19.000
09.03.2024 sobota w godzinach od 15.00 do 19.00
23.03.2024 sobota w godzinach od 15.00 do 19.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *