Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach działa Punkt Konsultacyjny w zakresie diagnozowania problemów uzależnień i  współuzależnień.

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy oraz spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Punkt zajmuje się również zjawiskiem przemocy domowej.

Punkt czynny jest:

  • W każdy czwartek w godzinach 15:00 – 20:00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai tel. 696 371 186

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach lub po nr telefonu 62 7847023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *