Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie można złożyć wniosek

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz informacje na temat wydania Karty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny w GOPS w Łubnicach  udziela:

Anna Grela

tel.: 62 7847023

Nr rachunku bankowego do opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz za domówienie drugiej formy Karty:  67 8413 0000 0803 6818 2000 0001

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca
2024 r.  15,00 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 10,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *