Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach w 2023 r.

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach w 2023 r.

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186

MIESIĄC DZIEŃ GODZINY PRACY
Styczeń 03.01.2023  8-10
Luty 07.02.2023  8-10
Marzec 07.03.2023 8-10
Kwiecień 07.04.2023 8-10
Maj 05.05.2023 8-10
Czerwiec 02.06.2023 8-10
Lipiec 07.07.2023 8-10
Sierpień 04.08.2023  8-10
Wrzesień 01.09.2023  8-10
Październik 06.10.2023  8-10
Listopad 03.11.2023  8-10
Grudzień 01.12.2023  8-10

Plan może ulec zmianie w trakcie roku

– w sytuacjach pilnych możliwy indywidualny termin spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Prośba o pomoc – wózek spacerowy

Stroller Vector Images (over 15,000)

Stroller Vector Images (over 15,000)

Prośba o pomoc – wózek spacerowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

– wózek spacerowy

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.

Wniosek o zakup węgla w 2023 roku

Wniosek o zakup węgla w 2023 roku

Informujemy, że w dniach 9 – 13 stycznia 2023 roku będzie możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, węgiel sprzedawany jest w dwóch transzach – do 31 grudnia i od 1 stycznia 2023 r. Łącznie można zakupić do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie, z tym że niezakupiony węgiel przechodzi na drugi okres). Tzn., że w przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożyć można:

– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),

Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali lub mogą otrzymać dodatek węglowy.