Punkt konsultacyjny w Łubnicach

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w Łubnicach w miesiącu

kwietniu i maju 2024 r.

06.04.2024 – SOBOTA od 15. 30 do 19.30

20.04.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

11.05.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

25.05.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

konsultacje w budynku GOPS w Łubnicach

(wejście od ulicy Piastowskiej)

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień Pani Anna Chudecka

tel. 668 337 229

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w Łubnicach w miesiącu kwietniu i maju 2024 r.

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego

w Łubnicach w miesiącu

kwietniu i maju 2024 r.

06.04.2024 – SOBOTA od 15. 3o do 19.3o

20.04.2024 – SOBOTA od 15. oo do 19.oo

11.05.2024 – SOBOTA od 15. oo do 19.oo

25.05.2024 – SOBOTA od 15. oo do 19.oo

konsultacje w budynku GOPS w Łubnicach

(wejście od ulicy Piastowskiej)

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień Pani Anna Chudecka

tel. 668 337 229

PROŚBA O POMOC DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

– kurtkę damską / bluzę roz. 44

– buty damskie roz. 36

– zabawki / książki dla chłopca w wieku 5 lat

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach przyjmuje wnioski (skierowania) do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

  • dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.
    • dla osoby samotnie gospodarującej – 2.056,40 zł
    • dla osoby w rodzinie  –  1.590,00 zł

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Kwalifikacji do udziału w FEPŻ w PODPROGRAMIE 2023 dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową(FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

UWAGA: Z godnie z informacją przekazaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Sieradzu przewidywany termin rozpoczęcia dystrybucji żywności to KWIECIEŃ 2024r.

 

WNIOSEK