HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO MAJ 2022

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

MAJ 2022 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)
  • 05.05.2022 w godz. 13.00 – 18.00

  • 13.05.2022 w godz. 12.00 – 17.00

  • 20.05.2022 w godz. 12.00 – 17.00

  • 27.05.2022 w godz. 12.00 – 17.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186

Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc materialna dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Łubnice w związku z konfliktem zbrojnym, mogą ubiegać się o pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych (stypendium).

Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach do dnia 22 kwietnia 2022 roku. Pomoc przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł.

  • Wzór wniosku dostępny w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej.    

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO KWIECIEŃ 2022

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

KWIECIEŃ 2022 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 05.04.2022 w godz. 13.00 – 18.00
  • 13.04.2022 w godz. 13.00 – 18.00
  • 20.04.2022 w godz. 13.00 – 18.00
  • 27.04.2022 w godz. 13.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186