Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym od dnia 10 STYCZNIA 2022 roku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  •  1.707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
  •  1.320,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO STYCZEŃ 2022

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

STYCZEŃ 2022 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 05.01.2022 w godz. 12.00 – 18.00

  • 11.01.2022 w godz. 11.00 – 14.00

  • 19.01.2022 w godz. 13.00 – 18.00

  • 26.01.2022 w godz. 13.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186