HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO CZERWIEC 2021

CZERWIEC 2021  – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 04.06.2021 w godz. 8.00 – 10.30
  • 11.06.2021 w godz. 14.00 – 17.30
  • 18.06.2021 w godz. 15.00 – 20.00
  • 22.06.2021 w godz. 14.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani  Monika Polak-Lokai 

tel. 696 371 186

Prośba o pomoc – wózek głęboki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

–  wózek głęboki (gondola)

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na  zaspokojenie podstawowych potrzeb

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.