Konkurs Plastyczny ” Nie pij – miej odwagę żyć „

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łubnice,
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.
” Nie pij – miej odwagę żyć”
zdjęcie pracy , wraz z podpisem autora, lub pseudonimem
prosimy zamieścić w komentarzu na stronie FB Punkt Konsultacyjny Gminy Łubnice lub dostarczyć do siedziby GOPS w Łubnicach.
Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie
Spośród wszystkich prac zostaną wylosowane 3 ,
a autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody:-)
Zapraszamy do udziału!
NIE MA OGRANICZEŃ WIEKOWYCH 🙂
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE 31.08.2020

INFORMACJA 500+

INFORMACJA 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w przypadku świadczenia wychowawczego (500+) wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane:

• od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
• od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną.

Prosimy w 2020 r. nie składać nowych wniosków na świadczenia dla dzieci, które mają już ustalone prawo do 31 maja 2021 r.

Akapit

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

GMINNA  KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUBNICACH

98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, fax, tel. (0-62) 78-47-023

e-mail: gops@uglubnice.com.pl

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

CZERWIEC 2020 – GOPS w Łubnicach

(wejście z tyłu budynku)

  • 02.06.2020 w godz. 14.00 – 18.00
  • 09.06.2020 w godz. 14.00 – 18.00
  • 23.06.2020 w godz. 14.00 – 18.00
  • 30.06.2020 w godz. 14.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj

tel. 696 371 186