Pracownicy

Kierownik
Jadwiga Podejma
e-mail: j.podejma@uglubnice.com.pl

Pracownicy socjalni

Anna Grela – specjalista pracy socjalnej
e-mail: a.grela@uglubnice.com.pl

Monika Morawiec – specjalista pracy socjalnej
e-mail: m.morawiec@uglubnice.com.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Sobała – asystent rodzinny
e-mail: a.sobala@uglubnice.com.pl

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Aleksnadra Kacyna – inspektor ds. świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

e-mail: a.kacyna@uglubnice.com.pl

Księgowość

Teresa Honcel – główna księgowa
e-mail: honcel@uglubnice.com.pl

Aktualizacja programu “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019

Rodzina 500 logo

Aktualizacja programu “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach uprzejmie informuje, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start w formie elektronicznej będzie można składać już od 01.07.2019r.

Wnioski w formie papierowej należy składać w siedzibie GOPS Łubnice od dnia 01.08.2019r.

Wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego w związku z wejściem w życie nowej ustawy będzie uzależniona od miesiąca złożenia wniosku.

Ustawa wskazuje maksymalne terminy wypłat, które w okresie 2019/2020 są następujące:

  • wniosek złożony w okresie 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019r., nastąpi do 31.10.2019 r.,
  • wniosek złożony w okresie 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019r., nastąpi do 30.11.2019 r.,
  • wniosek złożony w okresie 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od października 2019r., nastąpi do 31.12.2019 r.,
  • wniosek złożony w okresie 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od listopada 2019r., nastąpi do 31.01.2020 r.,
  • wniosek złożony w okresie 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 29.02.2020 r.

Aby otrzymać od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko oraz od 1 października 2019 r., na pozostałe dzieci (kontynuacja) rodzice muszą złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci w rodzinie w terminie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.