HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO GRUDZIEŃ 2020

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

GRUDZIEŃ 2020 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 04.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

  • 11.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

  • 18.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

  • 28.12.2020 w godz. 13.00 – 17.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj

tel. 696 371  186

Akcja #WSPIERAJSENIORA Połączmy siły i pomóżmy potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została utworzona specjalna infolinia dla osób starszych.

Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11,  osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.
Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.
Przypominamy, że Seniorzy z terenu gminy Łubnice mogą również, bezpośrednio zgłaszać swoje potrzeby tak jak dotychczas do GOPS pod  numer tel: 62 78 47 023 lub 694 131 791 / 694 131 729 .

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2020)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  • 1.542,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

  • 1.161,60 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się do mieszkańców o zgłaszanie potrzeb osób pozostających w warunkach kwarantanny domowej – dotyczy osób w szczególności starszych, samotnych i niepełnosprawnych, aby na czas odbywania kwarantanny mieli zapewniony dostęp do niezbędnej żywności.

Jednocześnie nadmienia się, iż z uwagi na zagrożenie epidemiczne w trosce o bezpieczeństwo pracowników OPS, rekomenduje się aby weryfikacja potrzeb osób na kwarantannie następowała wyłącznie zdalnie tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie :  gops@uglubnice.com.pl – 694 131 791, 694 131 729, 62 7847023.

STYPENDIA

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2020/2021 należy składać w terminie od 01 września 2020 r. do 15 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 528,00 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż osoby chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania stosownych wniosków.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie (netto), które nie przekracza kwoty 792,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – LIPIEC 2020

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

LIPIEC 2020 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 24.07.2020 w godz. 14.00 – 19.00

  • 31.07.2020 w godz. 14.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj

tel. 696 371 186