Stypendia szkolne 2023/2024

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2023/2024 należy składać w terminie od 01 września 2023 r. do 15 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 600,00 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż osoby chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania stosownych wniosków.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie (netto), które nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

Informacja GOPS dotycząca pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w dniu

25 sierpnia 2023 r.
w godzinach
9:00 do 12:00

będzie wydawana żywność w budynku

 „Stokrotka” (była mleczarnia)

Łubnice 98-432 ul. Gen Sikorskiego 102 (od tyłu) 

Szczegółowych informacji uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego 102 oraz pod nr tel. 62 7847023.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wystawienia skierowania na podstawie weryfikacji sytuacji dochodowej rodziny lub osoby za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODROGRAM 2021 Plus