Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy

W dniu 12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Celem wskazanego aktu prawnego docelowo jest stworzenie regulacji prawnych zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych na terytorium ich kraju zostali zmuszeni do jego opuszczenia.

Zgodnie z w/w ustawą istnieje możliwość ubiegania się o jednorazową pomoc.

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należało będzie złożyć na piśmie w ośrodku pomocy społecznej lub odpowiednio centrum usług społecznych;

W załączeniu wzór wniosku.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO MARZEC 2022

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

MARZEC 2022 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 03.03.2022 w godz. 13.00 – 18.00

  • 10.03.2022 w godz. 15.00 – 20.00

  • 17.03.2022 w godz. 13.00 – 18.00

  • 24.03.2022 w godz. 15.00 – 20.00

  • 31.03.2022 w godz. 13.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186