Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż osoby chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania stosownych wniosków.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie (netto), które nie przekracza kwoty 792,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO SIERPIEŃ 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

SIERPIEŃ 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 06.08.2021 w godz. 14.00 – 18.00

  • 13.08.2021 w godz. 14.00 – 18.00

  • 19.08.2021 w godz. 15.00 – 19.00

  • 27.08.2021 w godz. 14.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai

tel. 696 371 186