Prośba o pomoc

Prośba o pomoc – lodówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

– używaną lodówkę

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – MARZEC 2021

HARMONOGRAM   PUNKTU KONSULTACYJNEGO

MARZEC 2021  – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 02.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
  • 15.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
  • 22.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00
  • 29.03.2021 w godz. 16.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani  Monika Polak-Lokai 

tel. 696 371 186