HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO LUTY 2021

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

LUTY 2021 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 02.02.2021 w godz. 13.00 – 17.00

  • 16.02.2021 w godz. 15.00 – 20.00

  • 23.02.2021 w godz. 15.00 – 20.00

  • 26.02.2021 w godz. 16.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj  tel. 696 371 186