Wnioski o zaświadczenie do Programu „Czyste powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program „Czyste powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) pochodzący z roku 2019 w przypadku wniosku złożonego do końca 2020 r.

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

  1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2.  osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO GRUDZIEŃ 2020

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

GRUDZIEŃ 2020 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 04.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

  • 11.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

  • 18.12.2020 w godz. 14.00 – 18.00

  • 28.12.2020 w godz. 13.00 – 17.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj

tel. 696 371  186