HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – LIPIEC 2020

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

LIPIEC 2020 – GOPS Łubnice

(wejście z tyłu budynku)

  • 24.07.2020 w godz. 14.00 – 19.00

  • 31.07.2020 w godz. 14.00 – 20.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokaj

tel. 696 371 186